Władze


Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 07.11.2021 r. wybrano władze Koła na kadencję 2021-2025

Prezes Zarządu Koła Nr 14" Okoń" Kol. Grzegorz Edelwajn
Skład Zarządu Koła:
1. Kol. Zdzisław Boba - Wiceprezes
2. Kol. Kazimierz Michalewicz – Sekretarz Koła
3. Kol. Irena Edelwajn– Skarbnik Koła
4. Kol. Daniel Pabich - Kapitan Sportowy
5. Kol. Wiesław Bezulski – Gospodarz Koła
6. Kol. Zdzisław Filipowicz – Członek Zarządu
7. Kol. Mirosław Jarmolik – Członek Zarządu
8. Kol. Eugeniusz Jarmolik – Członek Zarządu
9. Kol. Jacek Twardy– Członek Zarządu
10. Kol. Marcin Niepsuj – Członek Zarządu
11. Kol. Krzysztof Kwiecień - Członek Zarządu
12. Kol. Paweł Kawecki- Członek Zarządu

13. Kol. Ireneusz Kubiaczyk - Członek Zarządu

14. Kol. Hubert Wróblewski - Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kol. Krystian Miękus – Przewodniczący oraz Teresa Banachewicz i Tadeusz Łunkiewicz

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Kol. Andrzej Janiszewski– Przewodniczący oraz Artur Bezulski i Kazimierz Tomczak