Składki na 2019 rok


SKŁADKI na 2019 rok
na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązujących na wodach Okręgu Szczecińskiego

OPŁATY ROCZNE
ważne na rok kalendarzowy t.j. 01.01. – 31. 12.2019 r.

Składka członkowska :
90 zł - podstawowa
45 zł - ulgowa
22zł - uczestnik do 16 lat
22 zł - złota odznaka z wieńcami

Wpisowe
25 zł - uczestnik -członek zwyczajny PZW
0 zł - uczestnik do 16 lat

Legitymacja członkowska - 5 zł., uczestnik do 16 lat - bezpłatnie

Składka okręgowa na WODY NIZINNE
Na 2 wędki z brzegu + spinning:
75 zł  - ulgowa
135 zł - podstawowa

Na jedno jezioro (2 wędki z brzegu lub spinning) - 92 zł.
Niepełna nizinna - z brzegu, łódź i trolling - 308 zł.
Składka okręgowa na WODY GÓRSKIE
(opłata ta zawiera w sobie już wody nizinne)
Na 2 wędki z brzegu lub spinning:
153 zł - podstawowa
93 zł - ulgowa
20 zł - uczestnik do 16 lat ( w tym wody nizinne, 2 wędki lub spinning + łódź)
0 zł - złota odznaka z wieńcami ( w tym wody nizinne, łódź i trolling )
Pełna - nizinna, górska + łódź i trolling - 333 zł.
Dopłata na połów z ŁODZI dotyczy wód nizinnych i górskich ( na wyznaczonych odcinkach ) - 60 zł
Dodatkowa opłata do łodzi za TROLING - 120 zł

TABELA SKŁADEK OKRESOWYCH na 2019 rok zarówno dla członków PZW jak i dla osób niezrzeszonych oraz cudzoziemców , a także niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Okręgu PZW w Szczecinie w zakładce „opłaty okresowe”. Koła PZW nie przyjmują opłat okresowych.

Karta wędkarska - z obowiązku jej posiadania zwolniona jest młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

Łódź – wędkowanie z łodzi szczególnie na wodach tzw. „górskich” ograniczone do wyznaczonych odcinków ( szczegóły w zezwoleniach na 2019 r.)

EGZAMIN na KARTĘ WĘDKARSKĄ trzeba zdać w upoważnionych Kołach PZW.
Koszt egzaminu na kartę wędkarską:

. Dorośli 36,90 zł

. Emeryci, renciści oraz młodzież od 16-24 lat 18,45 zł

. Kobiety i młodzież do 16 lat bezpłatnie.

UWAGA : Kto kwalifikuje się do ULG :

ULGI w składce członkowskiej :

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia ( staż w PZW powyżej 10 lat )
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia ( staż w PZW powyżej 10 lat )

ULGI w składkach okręgowych /nizinnych i górskich/ rocznych:

Prawo do ulgi w składce okręgowej (nizinnej, górskiej) mają osoby, które:

. ukończyły – kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat - posiadający staż członkowski w PZW powyżej 10 lat ,

. odznaczeni złotą z wieńcami, złotą i srebrną odznaką PZW,

. młodzież 16 – 24 lat ucząca się i studenci,

. emeryci i renciści których dochód nie przekracza 1.400 zł. brutto.

Osoba uprawniona do znaczka ulgowego w czasie kontroli powinna posiadać przy sobie dokument uprawniający do zastosowania tej ulgi i wpis do legitymacji członkowskiej potwierdzonej przez Skarbnika Koła.

Członek HONOROWY zwolniony jest z opłat Okręgowych /na podstawie wpisu do legitymacji PZW /dokonanego przez Biuro Okręgu PZW Szczecin/.

Członek UCZESTNIK do 16 lat wykupujący opłatę roczną w naszym Okręgu – może w ramach tej opłaty wędkować na wodach wszystkich Okręgów w całej Polsce - Uchwała Zarządu Głównego PZW w Warszawie Nr 103 z dnia 27.09.2008r.

POROZUMIENIA na rok 2019

Okręg PZW Szczecin definitywnie wystąpił z  tzw. Stefy I. Porozumienia dwustronne będą podpisywane jedynie w ramach możliwości wykupienia składek ulgowych rocznych. Lista Okręgów, z którymi zostały podpisane porozumienia zostanie podana na stronie internetowej Okręgu PZW Szczecin w Aktualnościach oraz w zakładce porozumienia do końca grudnia .