O nas
Koło PZW Nr 14 „Okoń”, które należy do Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW) liczy ponad 700 członków. Swoją nazwę otrzymało 14 lat temu. Powstało z połączenia się, wcześniej istniejących kół przy "Zakładzie Karnym" i koła przy "Fabryce Opakowań Blaszanych". PZW na terenie Goleniowa działa około 50 lat. Jak każdy związek i stowarzyszenie, koło działa w myśl statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. Wynikają z niego prawa i obowiązki dla jego członków. Prawa to przede wszystkim możliwość legalnego i amatorskiego połowu ryb, wg określonych przepisów. Obowiązki to przede wszystkim przestrzeganie okresów ochronnych dla określonych gatunków ryb, oraz praca na rzecz związku. Każde lokalne koło ma możliwość organizowania wielu wędkarskich imprez, takich jak: zawody wędkarskie, festyny, warsztaty itp. Najbardziej popularne są zawody wędkarskie, które bardzo dobrze integrują to środowisko. Koło współpracuje z wieloma podmiotami, jak na przykład z Państwową Strażą Rybacką, ośrodkiem zarybieniowym itp.

Opis Koła wg publikacji "Meandry rzeki Iny"